นางพันทิพา เกลี้ยงเกลา (พี่จุก)

พนักงานเกษตรพื้นฐาน (งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)

นางพันทิพา เกลี้ยงเกลา
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน (งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)
Email: phanthipha.kl@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7299