นางสาวดวงฤดี ทรัพย์อร่าม (พี่ปุ้ย)

พนักงานทั่วไป (งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)

นางสาวดวงฤดี ทรัพย์อร่าม
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)
Email: duangruedee.sa@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7302