นางสาวลำพึง พุ่มจันทร์ (พี่แจ๋ว)

นักวิทยาศาสตร์ (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

นางสาวลำพึง พุ่มจันทร์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (งานห้องปฏิบัติการกลาง)
Email: lamphung.ph@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7279