นางสาวนันท์มนัส วัจนะรัตน์ (พี่กิ้ง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการ และงานกิจการพิเศษ)

นางสาวนันท์มนัส วัจนะรัตน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการ และงานกิจการพิเศษ)
Email: nanmanuth.va@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7291