นางสีนวล ยิ้มยนต์ (พี่นวล)

พนักงานทั่วไป (งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)

นางสีนวล ยิ้มยนต์
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)
Email: srinual.yi@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7302