นางศิริพร แท่นแก้ว (พี่ตุ้ย)

นักวิชาการศึกษา (งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา,งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)

นางศิริพร แท่นแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา,งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)
Email: siriporn.kh@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7290