นางสมพร คงบุญ (พี่พร)

พนักงานทั่วไป (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

นางสมพร คงบุญ
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (งานห้องปฏิบัติการกลาง)
Email: somporn.ko@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7300