# ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน วันที่อบรม สถานะ Link
1 หลักสูตรนวัตกรรมอาหารสู่เส้นทางธุรกิจ ฿5,500.00 03-05-2019 Closed
2 หลักสูตรการทำขนม ฿5,500.00 25-04-2019 Closed
3 หลักสูตรการทำอาหารฝรั่งเศส ฿4,900.00 09-04-2019 Closed