Album Activity Action
Student product innovation contest

Student product innovation contest

ผลงานอาจารย์/รางวัลนักศึกษา | 05-02-2016
View album
The Business Battle 2016

The Business Battle 2016

ผลงานอาจารย์/รางวัลนักศึกษา | 14-09-2016
View album
โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารจากงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารจากงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผลงานอาจารย์/รางวัลนักศึกษา | 16-12-2017
View album
1

รางวัล Rice plus award 2018

ผลงานอาจารย์/รางวัลนักศึกษา |
View album
1

รางวัลชมเชย ในการแข่งขัน Food innovation contest 2018

ผลงานอาจารย์/รางวัลนักศึกษา |
View album
1

รศ.ดร.วุฒิชัย นาครักษา ได้รับรางวัล

ผลงานอาจารย์/รางวัลนักศึกษา |
View album
1

ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ ได้รับรางวัล

ผลงานอาจารย์/รางวัลนักศึกษา |
View album