เอกสารดาวน์โหลด

Category
Title
Download
เอกสารทั่วไป รายการสารเคมี
เอกสารทั่วไป pdf | 450.68 KB
Download
ประกาศการใช้ขอเครื่องมือเพื่อทำปัญหาพิเศษ/ วิทยานิพนธ์
pdf | 220.99 KB
Download
แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องแก้ว คณะ อุตสาหกรรมเกษตร (IF-LB-03)
pdf | 135.81 KB
Download
ตารางการจองใช้เครื่องมือ (IF-LB-06)
pdf | 93.33 KB
Download
แบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือเฉพาะ (IF-LB-08-1)
|
Download
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาทำการ (IF-LB-11)
pdf | 151.07 KB
Download
แบบฟอร์มการขอย้ายเครื่องมือ (IF-LB-13)
pdf | 95.19 KB
Download
ใบเสนอขอสั่งซื้อวัสดุ (IF-LB-14)
pdf | 103.32 KB
Download
แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง chromatography (IF-LB-17GC)
pdf | 229.46 KB
Download
ใบขอจบการศึกษา (IF-LB-15)
pdf | 103.71 KB
Download