นางสาวชนากานต์ เผือกประเสริฐ (พี่อุ้ย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)

นางสาวชนากานต์ เผือกประเสริฐ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)
Email: chanakarn.pu@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7302