นางสาวสุกัญญา อุ่นอำไพ (พี่ดะ)

พนักงานทั่วไป (งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)

นางสาวสุกัญญา อุ่นอำไพ
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)
Email: sukunya.ou@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7299