นายสมพงษ์ วิถาวร (น้าเพลิน)

พนักงานทั่วไป (งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)

นายสมพงษ์ วิถาวร
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)
Email: somphong.vi@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7302