เสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เบเกอรีเพื่อให้ผู้ประกอบการเบเกอรีที่เป็นเจ้าของกิจการเบเกอรีบุคลากรในธุรกิจเบเกอรีหรือเป็นเชฟเบเกอรีและบุคคลทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เบเกอรีไปใช้แก้ปัญหาการผลิต การปรับสูตร การปรับวัตถุดิบหรือ การพัฒนาเบเกอรีแนวใหม่หรือแนวสุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์และต่อยอดความก้าวหน้าให้กับธุรกิจและอาชีพคนทำเบเกอรี

 

บริการของเรา

sasfdd