เอกสารดาวน์โหลด

Category
Title
Download
การใช้ขอเครื่องมือเพื่อทำปัญหาพิเศษ-1
pdf | 220.88 KB
Download
IF-LB-17GC-chromatography
pdf | 229.46 KB
Download
IF-LB-16แบบตรวจสอบการค้างอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
pdf | 117.97 KB
Download
IF-LB-14ใบเสนอขอสั่งซื้อวัสดุ
pdf | 103.32 KB
Download
IF-LB-13แบบฟอร์มการขอย้ายเครื่องมือ
pdf | 95.19 KB
Download
IF-LB-11-63แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาทำการ
pdf | 151.07 KB
Download
IF-LB-08-1ใบขอใช้บริการเครื่องมือเฉพาะ
pdf | 202.17 KB
Download
IF-LB-06ตารางการจองใช้เครื่อง
pdf | 93.33 KB
Download
IF-LB-03แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องแก้ว
pdf | 135.81 KB
Download