นางรัตนสุดา ชูอำไพ (พี่เอ๋)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงิน-งบประมาณ,งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)

นางรัตนสุดา  ชูอำไพ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงิน-งบประมาณ,งานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร)
Email: rattanasuda.ch@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7288