นางฉวี ยิ้มยนต์ (พี่หวี)

พนักงานห้องปฏิบัติการ (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

นางฉวี ยิ้มยนต์
ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ (งานห้องปฏิบัติการกลาง)
Email: chawee.yi@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7297