นางอัสนี วิจิตระกะ (พี่ตาล)

นักวิทยาศาสตร์ (งานห้องปฏิบัติการกลาง)

นางอัสนี  วิจิตระกะ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (งานห้องปฏิบัติการกลาง)
Email: asanee.vi@kmitl.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 7280