ดร.ช่อผกา เทพธานี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Contacts
  • Email : chorpaka.th@kmitl.ac.th
  • Office : AI-701
Research interests
  • การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ
  • ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพฤกษเคมี เช่น ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์การยับยั้งการอักเสบ ฤทธิ์การต้านมะเร็ง
  • การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเฉพาะ สารกลุ่มไขมัน และสารพฤษเคมี
Selected Publications
  • [1] Thepthanee, C., Liu, C.-C., Yu, H.-S., Huang, H.-S., Yen, C.-H., Li, Y.-H., Lee, M.-R., & Liaw, E.-T. (2021) Evaluation of Phytochemical Contents and In Vitro Antioxidant, Anti-Inflammatory, and Anticancer Activities of Black Rice Leaf (Oryza sativa L.) Extract and Its Fractions. Foods, 10(12), 2987. https://www.mdpi.com/2304-8158/10/12/2987
  • [2] Thepthanee, C., Liu, C.-C., Yu, H.-S., Huang, H.-S., Yen, C.-H., Li, Y.-H., Lee, M.-R., & Liaw, E.-T. (2022) Antioxidant Activity and Inhibitory Effects of Black Rice Leaf on the Proliferation of Human Carcinoma Cells. BioMed Research International, 2022, 1-17. https://doi.org/10.1155/2022/7270782
  • [3] Petsri, K., Yokoya, M., Racha, S., Thongsom, S., Thepthanee, C., Innets, B., Ei, Z. Z., Hotta, D., Zou, H., Chanvorachote, P. (2023) Novel Synthetic Derivative of Renieramycin T Right-Half Analog Induces Apoptosis and Inhibits Cancer Stem Cells via Targeting the Akt Signal in Lung Cancer Cells. International journal of molecular sciences, 24(6), 5345-5366. https://doi.org/10.3390/ijms24065345


Research Profile