ผศ.ดร.โสรยา เกิดพิบูลย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Contacts
  • Email: soraya.ke@kmitl.ac.th
  • Tel. 7259
Research interests

Drying of foods; Fisheries; Pigmented rice processing; Meat and poultry processing; Physical property; Structural property; Thermal processing of foods and biomaterials; Correlation determination of food properties using mathematical modeling

Selected Publications
  • Krusong, W; Kerdpiboon, S., Pornpukdeewatana, S, Jindaprasert, A. 2017. Luffa sponge  offsets the  negative effects of aeration on bacterial cellulose production. Food Control. Journal of Applied Microbiology  2016 Dec;121(6):1665-1672. doi: 10.1111/jam.13290. Epub 2016 Oct 24.
  • Pornpukdeewattana, S., Kerdpiboon, S., Jindaprasert, A., Pandee, P., Teerarak, M. and Krusong, S. 2017. Upland rice vinegar vapor inhibits spore germinatin, hyphal growth and aflatixin  formation in Aspergillus flavus on maize grains. Food Control. 71:83-93.
  • Krusong, W., Kerdpiboon, S., Jindaprasert, A., Yaiyen, S., Pornpukdeewatana, S., Tantratian, S.  2015. Calcium chloride ameliorates changes in lipid, membrane-bound enzyme, and  cell-wall thickness of acitic-acid bacteria under high temperature acetification. Journal of Applied Microbiology. 119 (5), pp. 1291-1300.

Research Profile