นางสุธาทิพย์ พันธุ์เป้า

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
Biography

นางสุธาทิพย์ พันธุ์เป้า (พี่เปิ้ล)

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นางสุธาทิพย์ พันธุ์เป้า

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

Email: sutatip.ph@kmitl.ac.th

เบอร์ติดต่อภายใน 7282

0849034234

0806035482


Research Profile