FAQ Accordion

สามารถทำเรื่องย้ายสาขาได้ โดยให้ติดต่องานทะเบียนของคณะ
สามารถลงได้ในวิชาเลือกเสรี โดยถ้าหากวิชาเลือกวิชานั้นเต็มต้องติดต่อกับสำนักทะเบียนให้ทำการเปิดวิชาใหม่
ทุนโควิดของคณะ อาจมีทุนอื่นๆของบริษัทที่คณะให้การสนับสนุนทางคณะ โดยรายละเอียดของแต่ละทุนสามารถติดตามได้จากการประชาสัมพันธ์ของตัวแทนห้อง
แนะนำให้เก็บ เพราะว่าสามารถใช้ได้ตอนยื่นเข้าสมัครงาน
ไม่มีผลกับคะแนน แต่จะมีผลในการแสดงเกรดบนทรานสคริป ถ้าหากไม่ได้ประเมินหรือประเมินไม่ครบจะไม่สามารถเห็นเกรดของตัวเองในวิชานั้นๆได้ 
มีความแตกต่างกัน สำหรับฟู๊ดเซอร์วิสจะเน้นการจัดการงานครัวและพื้นฐานการทำครัว ส่วนวิทยาศาสตร์อาหารจะเน้นในด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร ตึก AI ชั้น 6 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ สำหรับช่องทางการติดต่ออาจารย์สามารถสอบถามได้ที่อาจารย์แต่ละบุคคล
 จะมีช่วงเปิดให้เพิ่ม-เปลี่ยน-ถอนถอน โดยวิชาเลือกถ้าต้องการถอน ต้องพิจารณาว่าสามารถลงได้อีกในเทอมต่อๆไปหรือไม่ มีเวลา/หน่วยกิตให้ลงไหม ส่วนในวิชาหลัก ต้องพิจารณาว่ามีวิชาที่เรียนต่อจากตัวนั้นๆไหม ถ้าหากไม่มีจึงสามารถถอนได้ โดยจำเป็นต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตก่อนจบปี4
สหกิจก็คือการไปปฏิบัติงานสหกิจ ณ สถานประกอบการ เทอม 2-2564 และทำเล่มรายงานสหกิจที่โรงงานมอบหมาย ส่วนโปรเจคคือการทำปัญหาพิเศษเรื่องที่ตนเองสนใจโดยมีการปฏิบัติงานที่คณะ
 สามารถเลือกเองได้ รายละเอียดเอกสารตามแบบฟอร์มของทางคณะ
คือการเรียนปี 4 ควบคู่ไปกับการเรียนปริญญาโท โดยที่วิชาคณะจะต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C และเกรดเฉลี่ยต้องมากกว่า 2.75

1.ชื่อคณะชัดเจน เข้าใจง่าย ตอบโจทย์เทรนโลกด้านอุตสาหกรรมอาหาร
2.ทฤษฎีแน่น การปฏิบัติเด่น ได้ฝึกปฏิบัติจริง   
3.Lab พร้อม บรรยากาศเหมาะกับการเรียนรู้ อาคารเรียนทันสมัย
4.อาจารย์มีคุณภาพ  ถ่ายทอดได้ตรงใจ
5.ครอบคลุมความรู้ทางอุตสาหกรรมอาหารในทุกมิติ ทั้งงานวิจัยและนวัตกรรม
6.หลากหลายทางเลือกการทำงานด้านอาหาร ด้วยหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่
7.ทำงานได้จริง มีอนาคต หรือจะประกอบธุรกิจของตนเองก็ได้
จบด้วยคำว่า  “ความสำเร็จของคุณจะได้จากเรา มาเป็นครอบครัวเดียวกัน”

FAQ List

ถ้าต้องการย้ายสาขา สามารถย้ายได้ไหม

สามารถทำเรื่องย้ายสาขาได้ โดยให้ติดต่องานทะเบียนของคณะ

สามารถลงทะเบียนในวิชาเลือกของคณะอื่นได้ไหม ถ้าในกรณีที่วิชาเลือกของคณะเต็ม

สามารถลงได้ในวิชาเลือกเสรี โดยถ้าหากวิชาเลือกวิชานั้นเต็มต้องติดต่อกับสำนักทะเบียนให้ทำการเปิดวิชาใหม่

ทุนที่คณะมีทุนอะไรบ้าง

ทุนโควิดของคณะ อาจมีทุนอื่นๆของบริษัทที่คณะให้การสนับสนุนทางคณะ โดยรายละเอียดของแต่ละทุนสามารถติดตามได้จากการประชาสัมพันธ์ของตัวแทนห้อง

ต้องเก็บทรานสคริปกิจกรรมไหม

แนะนำให้เก็บ เพราะว่าสามารถใช้ได้ตอนยื่นเข้าสมัครงาน

การประเมินอาจารย์มีผลกับคะแนนไหมคะ ถ้าลืมประเมินจะส่งผลอะไรรึเปล่า

ไม่มีผลกับคะแนน แต่จะมีผลในการแสดงเกรดบนทรานสคริป ถ้าหากไม่ได้ประเมินหรือประเมินไม่ครบจะไม่สามารถเห็นเกรดของตัวเองในวิชานั้นๆได้ 

ตอนปีสามการเลือกสายฟู๊ดเซอร์วิสกับสายวิทยาศาสตร์อาหารของสาขาวิทย์อาหาร มีความแตกต่างกันยังไง

มีความแตกต่างกัน สำหรับฟู๊ดเซอร์วิสจะเน้นการจัดการงานครัวและพื้นฐานการทำครัว ส่วนวิทยาศาสตร์อาหารจะเน้นในด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

มีช่องทางติดต่อคณะ/เจ้าหน้าที่/อาจารย์ ทางไหนได้ไหม

อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร ตึก AI ชั้น 6 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ สำหรับช่องทางการติดต่ออาจารย์สามารถสอบถามได้ที่อาจารย์แต่ละบุคคล

วิชาเลือก วิชาหลัก ถ้าเรียนไม่ไหวถอนได้ไหม ถ้าถอนเสร็จต้องทำยังไง

 จะมีช่วงเปิดให้เพิ่ม-เปลี่ยน-ถอนถอน โดยวิชาเลือกถ้าต้องการถอน ต้องพิจารณาว่าสามารถลงได้อีกในเทอมต่อๆไปหรือไม่ มีเวลา/หน่วยกิตให้ลงไหม ส่วนในวิชาหลัก ต้องพิจารณาว่ามีวิชาที่เรียนต่อจากตัวนั้นๆไหม ถ้าหากไม่มีจึงสามารถถอนได้ โดยจำเป็นต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตก่อนจบปี4

สหกิจกับโปรเจคต่างกันยังไง

สหกิจก็คือการไปปฏิบัติงานสหกิจ ณ สถานประกอบการ เทอม 2-2564 และทำเล่มรายงานสหกิจที่โรงงานมอบหมาย ส่วนโปรเจคคือการทำปัญหาพิเศษเรื่องที่ตนเองสนใจโดยมีการปฏิบัติงานที่คณะ

การฝึกงาน สามารถเลือกสถานที่ฝึกงานเองได้ไหม แล้วต้องจัดการทำเอกสารยังไงบ้าง

 สามารถเลือกเองได้ รายละเอียดเอกสารตามแบบฟอร์มของทางคณะ

โครงการ 4+1 คืออะไร ต้องเตรียมอะไรไหม

คือการเรียนปี 4 ควบคู่ไปกับการเรียนปริญญาโท โดยที่วิชาคณะจะต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C และเกรดเฉลี่ยต้องมากกว่า 2.75

ทำไมต้องเป็นคณะอุตสาหกรรมอาหาร พระจอมเกล้าลาดกระบัง

1.ชื่อคณะชัดเจน เข้าใจง่าย ตอบโจทย์เทรนโลกด้านอุตสาหกรรมอาหาร
2.ทฤษฎีแน่น การปฏิบัติเด่น ได้ฝึกปฏิบัติจริง   
3.Lab พร้อม บรรยากาศเหมาะกับการเรียนรู้ อาคารเรียนทันสมัย
4.อาจารย์มีคุณภาพ  ถ่ายทอดได้ตรงใจ
5.ครอบคลุมความรู้ทางอุตสาหกรรมอาหารในทุกมิติ ทั้งงานวิจัยและนวัตกรรม
6.หลากหลายทางเลือกการทำงานด้านอาหาร ด้วยหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่
7.ทำงานได้จริง มีอนาคต หรือจะประกอบธุรกิจของตนเองก็ได้
จบด้วยคำว่า  “ความสำเร็จของคุณจะได้จากเรา มาเป็นครอบครัวเดียวกัน”

จำนวนการรับนักศึกษาต่อปีอยู่ที่เท่าไหร่

ราวๆประมาณ 100 คนต่อปี 

หลังสำเร็จการศึกษาแล้วจะทำงานอะไร

--

เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์มั้ย และมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนบ้างมั้ย

--