ราคาน้ำดื่มแคแสด

ถังใส ขนาด 20 ลิตร

  • เปลี่ยนถัง ราคาถังละ 30 บาท
  • ถังใหม่พร้อมน้ำ ราคาถังละ 370 บาท

ขนาด 350 ml. 

  • ราคาโหลละ 42 บาท

ขนาด 600 ml. 

  • ราคาโหลละ 50 บาท

ติดต่อสั่งซื้อ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.

นางรัตนสุดา ชูอำไพ

เบอร์โทร 098-1568672