ท่านสามารถแจ้งความประสงค์การใช้ห้องได้ที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 6 ห้อง AI-601

หรือแจ้งผ่านไลน์ 0867010055 [เขียน -ชื่อ -รหัสนักศึกษา -ห้อง -เวลา]

--อาคารปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร--

--อาคารแปรรูป--