ฟหกด

dasf

ฝ่ายวิจัย (Research Unit)

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. มีส่วนร่วมในการวิจัยประยุกต์โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและแก้ไขประเด็นปัญหาในปัจจุบันเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ส่งเสริมความเป็นเลิศและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมด้วยความก้าวหน้าในด้านอุตสาหกรรมอาหาร เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสังคมโดยรวมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยที่สำคัญของเรา ได้แก่

1) บรรจุภัณฑ์อาหารนวัตกรรมเพื่อการถนอมอาหารและข้อกังวลระดับโลก

2) โภชนเภสัช

3) วิศวกรรมกระบวนการอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารและกระบวนการทางชีวภาพ

4) อาหาร ของว่างและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ หรืออาหารเครื่องดื่มฟังก์ชัน

5) ความปลอดภัยและนวัตกรรมของอาหาร วิธีการวิเคราะห์อาหาร

6) จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร

7) การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร ในแต่ละกลุ่ม เรารวมรวมสมาชิกซึ่งเป็นคณาจารย์และนักศึกษาของเราในการใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กรและเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม

******

School of Food Industry, KMITL engages in applied research focusing on solving the current problems and issues to improve the quality, promoting the excellence and the well-being for the society by using the advancement in the field of Food Industry. We work hard to serve private and public organizations as well as society in general for local and international. Our key areas of research expertise are

1) Innovative Food Packaging for Food Preservation and Global Concerns

2) Nutraceutical

3) Food Process Engineering for increasing efficiency and efficacy on food product and bioprocess

4) Functional food, snack, and beverage

5) Food safety and innovation food analysis methods

6) Microorganisms in Food Industry

7) Food Catering and Service. Of each cluster, we draw on the members across our faculties and students to serve our organization and to meet the social demands.

ความร่วมมือในการวิจัย

กดหฟ

หฟดหกด

ติดต่องานวิจัย 

Email : foodindustryri@kmitl.ac.th

Tel: 084-9034234
080-6035482