ฟหกด

โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด
น้ำดื่มแคแสดผลิตโดยกระบวนการ Reverse Osmosis  ผ่านกระบวนการกรอง และผ่านกระบวนการ การฆ่าเชื้อด้วยระบบเครื่อง Ozone Generator และ UV  คุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขกำหนด


ขนาดบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มแคแสดมีทั้งหมด 3 ขนาด

  • ถังใสขนาด 20 ลิตร

141

 

  • ขวดขนาด 350 มล.

41

 

  • ขวดขนาด 600 มล.

21

 

กดห

   


  1414